دریچه پلیمری

دریچه پلیمری
جهت محافظت از شیرآلات ست انشعاب مورد استفاده قرار می گیرد. تماما از مواد پلی اتیلن ساخته شده است و در دو سایز ٣٠ × ٢٠ و۴۰×٣٠ تولید میگردد

–
پروژه های مرتبط