شیر خودکار مغزی‌دار

شیر خودکار مغزی‌دار
این شیر جهت جلوگیری از برگشت آب به داخل لوله استفاده میشود و به طور معمول بعد از کنتور و قبل از شیر فلکه بسته میشود و مزیت آن نسبت به شیر خودکار ساده عدم نیاز به مغزی جدا و کاهش هزینه ست انشعاب می باشد . بدنه این شیر از آلیاژ برنز و درپوش و سوپاپ داخل آن از آلیاژ برنج به طریقه فورج ساخته میگردد.
در صورت سفارش این شیر با درپوش و سوپاپ برنزی نیز قابل عرضه خواهد بود.

ضمانت
در صورت نیاز مصرف کنندگان کلیه شیرها با تایید شرکتهای نظارتی و بازرسی تایید و آماده تحویل می گردد.

unnamed-file-1
screen-shot-1396-05-19-at-3.13.46-am
shapeimage_1-1

مشخصات فنی

جنس بدنه آلیاژ برنز
جنس درپوش و سوپاپ داخل برنج به طریقه فورج
آبندی تحت فشار ۱۲ اتمسفر
خطای اندازه -/+ ۱ mm
خطای وزن -/+ ۵ gr
پروژه های مرتبط