شیر شبکه ساده

شیر شبکه ساده

این شیر بر روی کمربند نصب میگردد و جهت گرفتن انشعاب از شبکه انتقال آب مورد استفاده قرار میگیرد. بدنه این شیر از آلیاژ برنز و توپی داخل و مهره و واشر آن از آلیاژ برنج به طریقه فورج ساخته میگردد.
در صورت سفارش این شیر با توپی و مهره و واشر برنزی نیز قابل عرضه خواهد بود.

ضمانت

در صورت نیاز مصرف کنندگان کلیه شیرها با تایید شرکتهای نظارتی و بازرسی تایید و آماده تحویل می گردد

d019439
screen-shot-1396-05-23-at-9.59.31-pm
shapeimage_2

مشخصات فنی

جنس بدنه آلیاژ برنز
جنس توپی داخل سایز ۱/۲ اینچ الی ۱ اینچ از آلیاژ برنج به طریقه فورج
جنس توپی داخل ۱، ۱/۲ اینچ الی ۲ اینچ از آلیاژ برنز
جنس مهره و واشر در کلیه سایزها از آلیاژ برنج
خطای اندازه -/+ ۱ mm
خطای وزن -/+ ۱۰ gr
پروژه های مرتبط