شیر شبکه بالوالو

شیر شبکه بالوالو
این شیر بر روی کمربند نصب میگردد و جهت گرفتن انشعاب از شبکه انتقال آب مورد استفاده قرار میگیرد و مزیت آن نسبت به شیر شبکه ساده باز و بست راحت آن میباشد. این شیر تماما از آلیاژ برنج به طریقه فورج ساخته میگردد.

ضمانت
در صورت نیاز مصرف کنندگان کلیه شیرها با تایید شرکتهای نظارتی و بازرسی تایید و آماده تحویل می گردد.

d019735
screen-shot-1396-05-21-at-9.54.42-pm

مشخصات فنی

جنس بدنه آلیاژ برنج به طریقه فورج
جنس توپی داخل برنج با آب گالوانیزه
آبندی تحت فشار ۱۲ اتمسفر
خطای اندازه -/+ ۱ mm
خطای وزن -/+ ۱۰ gr
پروژه های مرتبط