شیر خودکار ساده

این شیر جهت جلوگیری از برگشت آب به داخل لوله استفاده میشود و به طور معمول بعد از کنتور و قبل از شیر فلکه بسته میشود. بدنه این شیر از آلیاژ برنز و درپوش و سوپاپ داخل آن از آلیاژ برنج به طریقه فورج ساخته میگردد.
در صورت سفارش این شیر با درپوش و سوپاپ برنزی نیز قابل عرضه خواهد بود.

ضمانت
در صورت نیاز مصرف کنندگان کلیه شیرها با تایید شرکتهای نظارتی و بازرسی تایید و آماده تحویل می گردد.

—
screen-shot-1396-04-30-at-6.55.21-pm
parvaz3-3

مشخصات فنی

جنس بدنه آلیاژ برنز
جنس درپوش و سوپاپ داخل برنج به طریقه فورج
آبندی تحت فشار ۱۲ اتمسفر
خطای اندازه -/+ ۱ mm
خطای وزن -/+ ۵ gr
پروژه های مرتبط