شیر سوئیچی ساده

شیر سوئیچی ساده
ین شیر جهت قطع ووصل جریان آب مورد استفاده قرار میگیرد و عملکرد آن مانند شیر قطع ووصل میباشد و توسط آچار قابل باز و بست شدن میباشد. این شیر تماما از آلیاژ برنج به طریقه فورج ساخته میگردد.
در صورت سفارش بدنه این شیر با آلیاژ برنز نیز قابل عرضه خواهد بود.

ضمانت
در صورت نیاز مصرف کنندگان کلیه شیرها با تایید شرکتهای نظارتی و بازرسی تایید و آماده تحویل می گردد.

layer-1-2
screen-shot-1396-05-26-at-9.51.36-pm

مشخصات فنی

جنس درپوش آلیاژ برنج به طریقه فورج
جنس سوپاپ داخل آلیاژ برنج به طریقه فورج
خطای اندازه -/+ ۱ mm
خطای وزن -/+ ۱۰ gr
پروژه های مرتبط