شیر شبکه ساده جدید

شیر شبکه ساده جدید
این شیر بر روی کمربند نصب میگردد و جهت گرفتن انشعاب از شبکه انتقال آب مورد استفاده قرار میگیرد. بدنه این شیر از آلیاژ برنز و توپی داخل و مهره و واشر آن از آلیاژ برنج به طریقه فورج ساخته میگردد.
در صورت سفارش این شیر با توپی و مهره و واشر برنزی نیز قابل عرضه خواهد بود.

ضمانت
در صورت نیاز مصرف کنندگان کلیه شیرها با تایید شرکتهای نظارتی و بازرسی تایید و آماده تحویل می گردد.

shapeimage_1
screen-shot-1396-05-23-at-10.59.48-pm
shapeimage_2

مشخصات فنی

جنس بدنه آلیاژ برنز
جنس توپی داخل آلیاژ برنز
جنس مهره و واشر آلیاژ برنج به طریقه فورج
خطای اندازه -/+ ۱ mm
خطای وزن -/+ ۱۰ gr
پروژه های مرتبط