شیر شبکه مولر

شیر شبکه مولر
این شیر بر روی کمربند چدنی نصب میگردد و جهت گرفتن انشعاب از شبکه انتقال آب مورد استفاده قرار میگیرد. بدنه این شیر از آلیاژ برنز و توپی داخل و مهره و واشر آن از آلیاژ برنج به طریقه فورج ساخته میگردد.
در صورت سفارش این شیر با توپی و مهره و واشر برنزی نیز قابل عرضه خواهد بود.

ضمانت
در صورت نیاز مصرف کنندگان کلیه شیرها با تایید شرکتهای نظارتی و بازرسی تایید و آماده تحویل می گردد.

unnamed-file-3
unnamed-file-10
shapeimage_2-2

مشخصات فنی

جنس بدنه آلیاژ برنز
جنس توپی داخل سایز ۱/۲ الی ۱ اینچ از آلیاژ برنج به طریقه فورج
جنس توپی داخل سایز ۱/۲ -۱ و ۲ اینچ از آلیاژ برنز
جنس مهره و واشر در کلیه سایزهااز آلیاژ برنج
آبندی تحت فشار ۱۲ اتمسفر
خطای اندازه -/+ ۱ mm
خطای وزن -/+ ۱۰ gr
پروژه های مرتبط