شیر قطع و وصل جدید

شیر قطع و وصل جدید
این محصول از سه قسمت توپی داخل، توپی خارج و کلاهک تشکیل شده که جنس توپی داخل از آلیاژ برنج به طریق فورج ساخته شده است همچنین توپی داخل آلیاز برنز می باشد اما مهره و کلاهک از الیاژ برنج است که به طریقه فورج ساخته می گردد شیر قطع و وصل در پنج سایز ساخته می شود که همگی تحت فشار ۱۲ اتمسفر آبندی می گردد.

ضمانت
در صورت نیاز مصرف کنندگان کلیه شیرها با تایید شرکتهای نظارتی و بازرسی تایید و آماده تحویل می گردد.

۱-
screen-shot-1396-05-23-at-11.38.32-pm
shapeimage_2-1

مشخصات فنی

جنس بدنه آلیاژ برنز
جنس توپی داخل آلیاژ برنج به طریقه فورج
جنس مهره و کلاهک آلیاژ برنج به طریقه فورج
خطای اندازه -/+ ۱ mm
خطای وزن -/+ ۱۰ gr
پروژه های مرتبط