شیر قطع و وصل

شیر قطع و وصل
این شیر جهت قطع ووصل جریان آب مورد استفاده قرار میگیرد و محل نصب آن در پیاده رو میباشد . جنس بدنه این شیر از آلیاژ برنز و جنس مهره و کلاهک و توپی داخل آن از آلیاژ برنج به طریقه فورج ساخته میگردد.
در صورت سفارش این شیر با توپی و کلاهک و مهره برنزی نیز قابل عرضه خواهد بود.

ضمانت
در صورت نیاز مصرف کنندگان کلیه شیرها با تایید شرکتهای نظارتی و بازرسی تایید و آماده تحویل می گردد.

۱-
unnamed-file-10
shapeimage_2

مشخصات فنی

جنس بدنه آلیاژ برنز
جنس توپی داخل سایز ۱/۲ الی ۱ اینچ از آلیاژ برنج به طریقه فورج
جنس توپی داخل سایز ۱/۲ -۱ و ۲ اینچ از آلیاژ برنز
جنس مهره و واشر در کلیه سایزهااز آلیاژ برنج
آبندی تحت فشار ۱۲ اتمسفر
خطای اندازه -/+ ۱ mm
خطای وزن -/+ ۱۰ gr
پروژه های مرتبط