محفظه پلیمری

محفظه پلیمری
جهت هدایت آچار محفظه به شیر قطع ووصل مورد استفاده قرار میگیرد.
بدنه، لوله داخلی و کلاهک آن تماما از جنس پلی اتیلن میباشد و در دو سایز ٧٠ سانت و ٩٠ سانت تولید می گردد.

d019746
پروژه های مرتبط