ارتباط با ما

مشتریان نیروی حیاتی هر سازمانی هستند و به دست آوردن رضایت آنها از مهمترین اهداف شرکت تولیدی پرواز برنز می‌باشد. در این راستا در ابتدای سال ۹۲، مدیران ارشد این سازمان به منظور انعکاس نظرات و خواسته‌های ایشان و برقراری ارتباط دوسویه از طرق مختلف‌، اقدام به راه اندازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) نموده اند که خدمات این واحد به شرح ذیل می‌باشد:

سیستم تحلیل نظرات مشتری

اعلام خدمات جدید شرکت به مشتریان

سامانه صدای مشتری

ثبت و رسیدگی به شکایات مشتری

اطلاعات تماس

فرم تماس