شير خودكار مغزی‌دار

شير خودكار مغزی‌دار

اين شير جهت جلوگيری از برگشت آب به داخل لوله استفاده ميشود و به طور معمول بعد از كنتور و قبل از شير فلكه بسته ميشود و مزيت آن نسبت به شير خودكار ساده عدم نياز به مغزی جدا و كاهش هزينه ست انشعاب می باشد. بدنه اين شير از آلياژ برنز و درپوش و سوپاپ داخل آن از آلياژ برنج به طريقه فورج ساخته ميگردد.
در صورت سفارش اين شير با درپوش و سوپاپ برنزی نيز قابل عرضه خواهد بود.

ضمانت
در صورت نیاز مصرف کنندگان کلیه شیرها با تایید شرکتهای نظارتی و بازرسی تایید و آماده تحویل می گردد.

D
in
W
gr
D1
mm
D2
mm
L
mm
H
mm
1/2 240 13 28 62 57
3/4 350 19 34 72 64

مشخصات فنی

جنس بدنه
آلیاژ برنز
جنس درپوش و سوپاپ داخل
برنج به طریقه فورج
آبندی
تحت فشار ۱۲ اتمسفر
خطای اندازه
-/+ 1 mm
خطای وزن
-/+ 5 gr

محصولات مشابه