شیر شبکه مولر

شیر شبکه مولر

اين شير بر روی كمربند چدنی نصب ميگردد و جهت گرفتن انشعاب از شبكه انتقال آب مورد استفاده قرار ميگيرد. بدنه اين شير از آلياژ برنز و توپی داخل و مهره و واشر آن از آلياژ برنج به طريقه فورج ساخته ميگردد.
در صورت سفارش اين شير با توپی و مهره و واشر برنزی نيز قابل عرضه خواهد بود.

ضمانت
در صورت نیاز مصرف کنندگان کلیه شیرها با تایید شرکتهای نظارتی و بازرسی تایید و آماده تحویل می گردد.

D
in
W
gr
تنه نری
D
mm
L
mm
H
mm
H
mm
D1
mm
D2
mm
1/2 290 13 82 28 50 14 24/5
3/4 520 19/2 90 35/5 60 20 34
1-1/2 2700 37 168 73 116 39 69
2 4600 50 193 91 137 52 84

مشخصات فنی

جنس بدنه
آلیاژ برنز
جنس توپی داخل
سایز ۱/۲ الی ۱ اینچ از آلیاژ برنج به طریقه فورج
جنس توپی داخل
سایز ۱/۲ -۱ و ۲ اینچ از آلیاژ برنز
جنس مهره و واشر
در کلیه سایزها از آلیاژ برنج
آبندی
تحت فشار ۱۲ اتمسفر
خطای اندازه
-/+ 1 mm
خطای وزن
-/+ 10 gr

محصولات مشابه