محفظه پليمری

محفظه پليمری

جهت هدايت آچار محفظه به شير قطع و وصل مورد استفاده قرار ميگيرد.
بدنه، لوله داخلی و كلاهک آن تماما از جنس پلی اتيلن ميباشد و در دو سايز ٧٠ سانت و ٩٠ سانت توليد می گردد.

محصولات مشابه