مغزی برنجی

مغزی برنجی

مغزی قطعه ای از نوع برنج است که دو طرف آن دارای رزوه است و دو اتصال داخل رزوه را به هم متصل می کند.

محصولات مشابه